Sản phẩm


Mì Việt

Sản phẩm cao cấp nhất của công ty Sài Gòn Mì. Khối lượng : 500g*14 gói. ĐVT:Thùng/7kg

Giá: Liên hệ

Mì Trường Thọ

Sản phẩm có thể dùng Chay Khối lượng : 500g*14 gói ĐVT: Thùng/7kg

Giá: Liên hệ

Mì Chú Nhóc

Khối lượng : 420g*15 gói ĐVT: Thùng/6.3kg

Giá: Liên hệ

Mì Trứng

Hương vị Sài Gòn, Khối lượng : 500g*14 gói ĐVT: Thùng/7kg .

Giá: liên hệ

Mì Sài Gòn

Ngon hơn với món Lẩu Khối lượng: 500g*10 gói ĐVT: Cây/5kg

Giá: liên hệ

Nui Sài Gòn

Nui Sài Gòn (Trắng/ Vàng/ Xoắn/Ngắn/Dài). Khối lượng : 200g * 40gói hoặc 400g*20 gói ĐVT : Thùng/8kg

Giá: Liên hệ

Nui SAGOMI

NUI SAGOMI (Trắng/ Vàng/ Ngắn/Dài). Khối lượng : 10kg ĐVT: Bao

Giá: Liên hệ

Đối tác